top of page

ספרית אלבטרוס ליינס סימולשיין

א"א היה או לא היה

אבני גזית-יד לפועלו של אל"מ שעיה גזית

אווירודינמיקה בסיסית

איש כנפיים בישראל-ערב מורשת לזכר מודי אלון ז"ל

אלבום המטוסים

אמברגו-מיראז' נגד מיג

אש בשמים

ביום,בלילה,בערפל

ביום,בלילה,בערפל II תולדות טייסת העטלף

בין השמשות

ברום שחקים

גשר אווירי לעצמאות-להק תובלה אווירית

ההגנה על מקורות המים הוצא לתפוצה פנימית בח"א

הטייסת ב-6 הימים הוצא לתפוצה פנימית בח"א

הטייסת הראשונה  הוצא לתפוצה פנימית בח"א

הי-הביטו למעלה-עלילות ח"א הישראלי

היסטוריה קטנה-סיפורה של טייסת הפטישים

הוצא לתפוצה פנימית בח"א

המאה ה-16 ספר טייסת הכנף המעופפת 

הוצא לתפוצה פנימית בח"א

הם המריאו בעלטה

המהלומה-ח"א במלחמת של"ג

הפשיטה על הכור-מבצע אופרה

הניצחון ע"י ח"א

הרפתקה בטייסת

השמים אינם הגבול-סיפורו של ח"א הישראלי

התעופה

זהרה לויטוב

זנק-סיפורו של ח"א הישראלי

חיל האוויר

חיל האוויר במבצע שלמה הוצא לתפוצה פנימית בח"א

חיל האוויר במלחמת העצמאות הוצא לתפוצה פנימית בח"א

חישול הכנפיים

חליפת לחץ-דפים בספר הטיסות של ח"א

חמישים שנות עליונות אווירית

טייסת הגליל במלחמת העצמאות

טייסת הזנב האדום  הוצא לתפוצה פנימית בחיל האוויר

טייסת הנגב במלחמת השחרור

טייסת העמק הוצא לתפוצה פנימית בח"א

טייסת הקרב הראשונה  הוצא לתפוצה פנימית בחיל האוויר

טייסת הקרב הראשונה-פרקי יומן הוצא לתפוצה פנימית בח"א

טייסת התובלה הראשונה הוצא לתפוצה פנימית בח"א

טיסה קרבית-סיפורים ועלילות בשחקים

יובל לטייסת הצרעה הוצא בתפוצה פנימית בח"א

טייסת הזנב האדום  הוצא לתפוצה פנימית בחיל האוויר

טייסת הנגב במלחמת השחרורטייסת העמק הוצא לתפוצה פנימית בח"א

טייסת הקרב הראשונה  הוצא לתפוצה פנימית בחיל האויר

טייסת הקרב הראשונה-פרקי יומן הוצא לתפוצה פנימית בח"א

טייסת התובלה הראשונה הוצא לתפוצה פנימית בח"א

טיסה קרבית-סיפורים ועלילות בשחקים

יובל לטייסת הצרעה הוצא בתפוצה פנימית בח"א

ספרייה זו מוקדשת לנופלי צוק איתן וכל מערכות ישראל.

הספרייה הינה עוד רצון טוב של אלבטרוס ליינס סימוליישן, להטיב עם הטייסים שלה ולכלל קהילת התעופה בישראל. 
***
נשמח לקבל תרומות של ספרים ולהרכבת הפעילות במטרה זו! 
  אנה צורו קשר טלפון : 050-4353-747 תודה מראש! 

כח אווירי הוצא לתפוצה פנימית בח"א

כל מטוסי חיל האוויר

כנף אחת הוצא לתפוצה פנימית בח"א

כנף רננים

כנפי הניצחון

כנפי מלחמה, כנפי שלום

כנפיים מעל סואץ-סיפורו של ח"א במלחמת ההתשה

כרעם ביום בהיר

לבד בשחקים

לטייסת המלט"ים הראשונה. הוצא לתפוצה פנימית בח"א

לך שמים לך ארץ

מבט ועוד מבט על ארץ ישראל

מבצע קדש הוצא בתפוצה פנימית בח"א

מחלקת הטייס של הפלמ"ח

מטוסי חיל האוויר-מהטייגר מות ועד הסופה

מטוסים וטילים בעולם

מנהיגות אווירית

מסדר האבירים האחרון

מסוקים עבור מי? הוצא בתפוצה פנימית בח"א

מסילות למרומים

מעל האופק-50 שנות פעילות ישראלית בחלל

מתא הטייסמתנדבים בכחול

נעדר-חלל

נץ בשחקים

סילונים מדבירי שחקים כרך א'

סילונים מדבירי שחקים כרך ב'

ספר המטוסים

ספר התעופה לנוער הישראלי

עד 124-טייסת החרב המתהפכת  הוצא בתפוצה פנימית בח"א

על הגובה

עליונות אווירית

עשור לא שקט הוצא לתפוצה פנימית בח"א

פתאום, באמצע החיים

צבעוני ארבע

צה"ל בחילו-חיל האוויר

ציפור האדם באופקנו

קוים בשמים

רוח רפאים מעל קהיר א+ב

רם וברור

רפאל-בנתיבי המחקר והפיתוח לביטחון ישראל

רפאל-ממעבדה למערכה

שלושים שעות באוקטובר

שמים בוערים-ח"א במלחמת יוה"כ

שעה 6 כרגיל

תולדות התעופה בעולם כרך א'

תולדות התעופה בעולם כרך ב'

תולדות נעוריה של טייסת א'

bottom of page