top of page

כללי:  - הגדר מסחרי למי מיועד

רישיון טיס מסחרי מיועד לבעל רישיון טייס פרטי או צבאי המעוניינים להתקדם לכיוון קריירה מקצועית בתחום התעופה האזרחית.

תנאים:  - לקבלת הגדר מסחרי

אם עמוד לרשותך ניסיון כטייס פרטי, תוכל לעבור הכשרה מתקדמת לצורך הוצאת רישיון טיס מסחרי שיאפשר לך לעבוד בתחום הטיס ולהטיס נוסעים ומטען בתמורת שכר וכמו כן, להתקדם בצבירת ניסיון והגדרים המתאימים עבור הגשת מועמדות לחברות תעופה גדולות כמו ואל-על ועוד...

ולשם כך יצטרך מבקש הרישיון המסחרי לעמוד בניסיון טיסה של 500 שעות לפחות ובמספר תנאים כגון:

  • מגיל 18 ומעלה.

  • אנגלית בסיסית.

  • תעודה רפואית.

  • הגדר מכשירים (לא חובה אך רצוי).

  •  150שעות טיסה ומעלה.

השיטה: - הקורס כולל

10 שעות טיסה מעשית עם מדריך
7 בחינות תיאוריה במקצועות התעופה ברמה מסחרית.

  • הקורס מתבצע בדרך כלל בבית ספר לתעופה ברחבי הארץ.

מבנה הקורס:
שלב א' – תמרונים בסיסיים.
שלב ב' – תמרונים מתקדמים.
שלב ג' – טיסות ניווט.
לימודי קרקע.

  • במקביל לטיסות המעשיות יש לעבור בחינות תאוריה ב-7 מקצועות:

1.     ידע טכני כללי.

2.     נווטות אווירית.

3.     מטאורולוגיה.

4.     חוקת אוויר.

5.     ספר מטוס

6.     פתוח וסגור.

7.     בצועי אנוש.

  • בתום הקורס יערך מבחן על-ידי בוחן רת"א - רשות תעופה אזרחית.

(פרטים על הבחינות ניתן לקבל באתר של רת"א - רשות תעופה אזרחית)

bottom of page