top of page
חדר תדרוכים
- חדר תדרוכים הכלל פינות עבודה.
- עמדת מחשב ומדפסת להדפסת נתוני מזג אוויר, דפיות ועדכוני לטיסת האימון.
- לוח עבודה לשימוש המדריך.
- ספרות וחומרי לימוד והדרכה.
- דפיות JEPESSEN מעודכנים.
- מיני טבלטים עם אפליקציות לתעופה לשימוש הטייסים.
פינת קריאה ספרות מקצועית וספרות אוטוביוגרפית של סיפר תעופה ועוד... 
bottom of page